Ikerkuntza

Ikerkuntza bai artean zein medio berrien erabileran ezinbestekoa da, eta bi eremuetan banatua aurkitzen dugu: esperimentala eta akademikoa.

Ikerkuntza esperimentala egunerokoarekin lotua dago ezinbestean, proiektu berri bakoitzak behar duen berezko ikerkuntza da, eta lanabes eta medio berriak sortzen diren ehinean, edo hauen faltagatik ere, etengabeko ikerketa sortzen da autodidakta izatea eskatzen duten darabilgun arlo hauetan.

Ikerkuntza akademikoa unibetsitateko ikasketekin eta erreflexio eta mintzaldi teoriko eta kontzeptualekin lotzen da, baita jakituri artistiko eta pertsonen instituzionalizazioarekin

Aurki ikerkuntza esperimental zein akademikoaren inguruko datu, kasu eta proiektu berriak izango dira.